Γεγονότα βίας και τρομοκρατίας στο Δ.Π.Θ.

Γεγονότα βίας και τρομοκρατίας στο Δ.Π.Θ.

ΠΡΟΣ: Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις & Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., Πρόεδρο ΔΣ ΔΠΘ, Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ, Κοσμήτορες λοιπών σχολών ΔΠΘ, Πρόεδρο του Τμήματος ΗΜΜΥ, προέδρους λοιπών τμημάτων σχολών του ΔΠΘ ΚΟΙΝ: Εξοχώτατο Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας, κ Πρωθυπουργό, κ Υπουργό Δημόσιας Τάξεως, Υπουργείο